Comenius

Škola získala grant Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení EU. Na dvouletém projektu nazvaném V.I.O.L.A. (Values In Our Lives Always) spolupracujeme se sedmi školami některých evropských států. Je zaměřen na morální hodnoty v životě člověka. Koordinátorkou projektu na naší škole je Mgr. Lenka Anzari.

Partnerské školy

Zaměření projektu

Hodnoty na naší škole

Setkání partnerských škol

Naše práce v rámci projektu

Aktuality

Fotogalerie

Další stránky o projektu