Školní kroužky a klub

2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Kroužky ostatních organizací
Dětský klub

Kroužky probíhají ve 2. pololetí od 1. 2. 2020 do 12. 6. 2020.

Dítě do kroužku přihlaste u vyučujícího kroužku prostřednictvím elektronické pošty (slouží jako závazná přihláška) nejpozději do 31. 1. 2020 – obdržíte zprávu, zda bylo do kroužku zapsáno, či z důvodu plné kapacity nikoli. Minimální počet žáků pro otevření kroužku je 12.

Platbu kroužků školního klubu proveďte:

  • na účet školy: 27-3487350267/0100
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka + kódy kroužků
  • NEZAPOMEŇTE na variabilní symbol žáka!!!

Úhradu proveďte jednorázově nejpozději do 5. 2. 2020.

V případě jakýchkoli dotazů, prosím, využívejte email: piskor.tomas@zsdrtinova.cz.

Tomáš Piskoř

Dokumenty ke stažení
Seznam kroužků Microsoft Word Acrobat Reader

ŠKOLNÍ „OTEVŘENÝ“ KLUB – neformální setkávání žáků za účelem diskuze, hraní společenských her, poslechu hudby, vypracování skupinových domácích úkolů apod.

Klub je určen pouze pro žáky, kteří čekají na odpolední vyučování nebo kroužek probíhající ve škole! Pro žáky navštěvující kroužky organizované školou je klub zdarma.

Kapacita klubu je 30 žáků/den a cena platí vždy pro jeden den v týdnu. Žáci do klubu přicházejí/odcházejí kdykoli v době jeho otevření. Vychovatel zodpovídá pouze za žáky, kteří jsou ve třídě. Minimální počet žáků pro otevření klubu je 12, při menší obsazenosti může dojít ke zrušení klubu nebo navýšení ceny.