Školní kroužky a klub

2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Kroužky ostatních organizací
Dětský klub

Kroužky probíhají v 1. pololetí od 14. 9. 2020 do 31. 1. 2021 (zahájení školního klubu od 7. 9. 2020).

Dítě do kroužku přihlaste u lektora nejpozději do 10. 9. 2020 prostřednictvím služby Komens (noví žáci obdrží údaje od třídních učitelů)  – obdržíte zprávu, zda bylo do kroužku zapsáno, či z důvodu plné kapacity nikoli. Minimální počet žáků pro otevření kroužku je 12.

Platbu kroužků školního klubu proveďte:

  • účet školy: 27-3487350267/0100
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka + kódy kroužků
  • NEZAPOMEŇTE na variabilní symbol žáka!!! = evidenční číslo žáka (naleznete v aplikaci Bakaláři v kartě Přehled osobních údajů)
  • úhradu proveďte jednorázově nejpozději do 30. 9. 2020

Školní klub - neformální setkávání žáků za účelem diskuze, hraní společenských her, poslechu hudby, vypracování skupinových domácích úkolů, řešení problémových úloh apod. 

KLUB JE URČEN POUZE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ ČEKAJÍ NA ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ NEBO KROUŽEK PROBÍHAJÍCÍ VE ŠKOLE! PRO ŽÁKY NAVŠTĚVUJÍCÍ KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU JE KLUB ZDARMA.

KAPACITA KLUBU JE 30 ŽÁKŮ/DEN a poplatek 300 Kč za pololetí (nezáleží na počtu dnů). Žáci do klubu přicházejí/odcházejí kdykoli v době jeho otevření. Vychovatel zodpovídá pouze za žáky, kteří jsou ve třídě. Minimální počet žáků pro otevření klubu je 12, při menší obsazenosti může dojít ke zrušení klubu nebo navýšení ceny.

AKCE každý třetí kroužek (nejlevnější) ZDARMA.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zástupce ředitele piskor.tomas@zsdrtinova.cz.

S E Z N A M   K R O U Ž K Ů

POZOR !!! - kontakty na všechny vyučující v aplikaci Bakaláři se objeví v průběhu dne, nejpozději ve středu 2. 9. 2020.

  Název kroužku Čas

Lektor

Způsob přihlašování Cena Kód
pondělí

Sportovní hry
3. - 5. ročník

14:00 - 15:00

Mgr. Věra Kálalová

Bakaláři 750 Kč 10
pondělí

Sportovní hry
1. - 2. ročník 

15:00 - 16:00

Mgr. Věra Kálalová

Bakaláři 750 Kč 11
pondělí Keramika

13:30 - 16:00
(1. roč. do 15:00)

Mgr. Ivana Kalíšková Bakaláři 1500 Kč 12
pondělí

První pomoc
2. - 5. ročník

14:00 - 15:30 Mgr. Eva Bernatová
prvni.pomoc@cckpraha1.cz
750 Kč 13
pondělí

Kytara
pokročilí

15:30 - 16:30 Lenka Chárová Bakaláři 750 Kč 14
pondělí

Německá konverzace - komunikace s partnerskou školou
7. - 9. ročník

Kroužek německé konverzace naskytne žákům příležitost vyzkoušet si němčinu při komunikaci s rodilými mluvčími, navázat nová přátelství a poznat partnerské město. 
Náplní kroužku bude komunikace s žáky partnerské školy v Německu formou dopisů, mailu, chatu, videokonferencí a později i výměnného pobytu.

14:00 - 15:00

Ing. Jana Novotná Bakaláři 750 Kč 15
pondělí

Školní klub
4. - 9. ročník

12:45 - 14:00

Mgr. Tomáš Piskoř Bakaláři

300 Kč nebo zdarma

17
pondělí

Přípravka na SŠ z matematiky
9. ročník

14:45 - 16:00

Mgr. Tomáš Piskoř Bakaláři 1500 Kč 18
úterý Keramika

13:30 - 16:00

(1. ročník do 15:00)

Mgr. Ivana Kalíšková Bakaláři 1500 Kč 21
úterý

Kytara
začátečníci

16:00 - 17:00 Lenka Chárová Bakaláři 750 Kč 22
úterý

Počítače
1. - 2. ročník

14:00 - 15:00 Mgr. Tomáš Piskoř Bakaláři 750 Kč 23
úterý

Sbor
1. - 3. ročník

14:00 - 15:00 Mgr. Hana Trejbalová Bakaláři 750 Kč 24
úterý

Školní klub
4. - 9. ročník

11:45 - 14:00 Mgr. Tomáš Piskoř Bakaláři 300 Kč nebo zdarma 27
úterý

Angličtina "po škole"
4. - 5. ročník

13:15 - 14:30 Mgr. Lucie Vopičková Bakaláři 750 Kč 28
úterý

Klub nadaných dětí

16:00 - 18:00

sudý týden

Mgr. Tomáš Piskoř Bakaláři 1000 Kč 29
středa

Keramika

13:30 - 16:00

(1. ročník do 15:00)

Mgr. Ivana Kalíšková Bakaláři 1500 Kč 31
středa

Deskové hry

13:00 - 14:00 Mgr. Veronika Doležálková Bakaláři 750 Kč 32
středa

Flétna
začátečníci

14:00 - 15:00 Mgr. Helena Ondrušová Bakaláři 750 Kč 33
středa

Angličtina "po škole"
4. - 5. ročník

13:15 - 14:30 Mgr. Lucie Vopičková Bakaláři 750 Kč 34
středa

Školní klub
4. - 9. ročník

12:45 - 14:00 Mgr. Tomáš Piskoř Bakaláři 300 Kč nebo zdarma 35
středa

Přípravka na SŠ z češtiny
9. ročník

14:00 - 15:15 Mgr. Jitka Dubcová Bakaláři 1500 Kč 36
čtvrtek

Angličtina "po škole"
4. - 5. ročník

13:15 - 14:30 Mgr. Lucie Vopičková Bakaláři 750 Kč 41
čtvrtek

Ukulele

16:00 - 17:00 Lenka Chárová Bakaláři 750 Kč 42
čtvrtek

Florbal
3. - 5. ročník

14:30 - 15:30 Jan Snížek
honza.snizek@volny.cz
750 Kč 43
čtvrtek

Florbal
1. - 2. ročník

15:30 - 16:30 Jan Snížek
honza.snizek@volny.cz
750 Kč 44
čtvrtek

Školní klub
4. - 9. ročník

12:45 - 14:30 Mgr. Tomáš Piskoř Bakaláři 300 Kč nebo zdarma 45
čtvrtek

Tvořivá dílna
1. - 5. ročník

14:00 - 15:00 Ing. Jana Ceehová
ceehova.j@seznam.cz
750 Kč + materiál  46