Školní družina

1. oddělení
2. oddělení
3. oddělení
4. oddělení
5. oddělení
6. oddělení
7. oddělení
Archiv družiny

Platba za školní družinu

Poplatek: 1390 Kč/pololetí
Číslo účtu: 27-3487350267/0100
Variabilní symbol: evidenční číslo žáka (obdrženo od třídního učitele)
Zpráva pro příjemce: družina
Úhradu, prosím, proveďte do 15. 2. 2019.

Provozní doba školní družiny

Pondělí 11:35-17:15

Děti nelze vyzvedávat mezi 14. a 15. hodinou z důvodu vycházek
či jiných organizovaných zájmových činností.

Jestliže žák odejde ze školní družiny mimo školu (např. do ZUŠ),
nelze se již znovu vrátit (z důvodu bezpečnosti).

Děti, které si do ukončení provozní doby družiny
nikdo z rodičů nevyzvedne, budou předány
Městské policii na oddělení v Kobrově 1366, Praha 5.

Úterý 11:35-17:15
Středa 11:35-17:15
Čtvrtek 11:35-17:15
Pátek 11:35-16:15

Vychovatelky ve školní družině

Oddělení Jméno Třída Místnost E-mail
1. Šárka Polochová 1. C 012 polochova.sarka@zsdrtinova.cz
2. Yvona Šulcová 2. C + 3. B 007 sulcova.yvona@zsdrtinova.cz
3. Lenka Chárová 1. A 005 charova.lenka@zsdrtinova.cz
4. Ruslana Karabinová 2. B + 3. B 004 karabin.ruslana@zsdrtinova.cz
5. Lenka Skýpalová 3. A 008 skypalova.lenka@zsdrtinova.cz
6. Jana Hocková
vedoucí školní družiny
2. A + 3. B 002 hockova.jana@zsdrtinova.cz
7. Nadija Dykun 1. B 103 dykun.nadiya@zsdrtinova.cz

 

Dokumenty ke stažení
Organizační řád - řád školní družiny Acrobat Reader