Školní družina

2020/2021
2019/2020
Archiv družiny

Platba za školní družinu

Poplatek: 1390 Kč/pololetí (do 11. 9. 2020)
Číslo účtu: 27-3487350267/0100
Variabilní symbol: evidenční číslo žáka (obdrženo od třídního učitele na začátku školního roku)
Zpráva pro příjemce: družina

Provozní doba školní družiny

Pondělí 11:35-17:15

Děti nelze vyzvedávat mezi 14. a 15. hodinou z důvodu vycházek
či jiných organizovaných zájmových činností.

Jestliže žák odejde ze školní družiny mimo školu (např. do ZUŠ),
nelze se již znovu vrátit (z důvodu bezpečnosti).

Děti, které si do ukončení provozní doby družiny
nikdo z rodičů nevyzvedne, budou předány
Městské policii na oddělení v Kobrově 1366, Praha 5.

Úterý 11:35-17:15
Středa 11:35-17:15
Čtvrtek 11:35-17:15
Pátek 11:35-16:15

Vychovatelky ve školní družině

Oddělení Jméno Třída Místnost E-mail
1. Jana Hocková
vedoucí školní družiny
3. C 012 hockova.jana@zsdrtinova.cz
2. Yvona Šulcová 2. A 007 sulcova.yvona@zsdrtinova.cz
3. Lenka Chárová 1. A 005 charova.lenka@zsdrtinova.cz
4. Ruslana Karabinová 2. B 004 karabin.ruslana@zsdrtinova.cz
5. Lenka Skýpalová 3. B 008 skypalova.lenka@zsdrtinova.cz
6. Monika Botková 3. A 002 botkova.monika@zsdrtinova.cz
7. Nadija Dykun 1. B 103 dykun.nadiya@zsdrtinova.cz

 

Dokumenty ke stažení
Organizační řád - řád školní družiny Acrobat Reader