Zápis do 1. třídy

Otevření 1. třídy s výukou angličtiny ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 otevřeme tři první třídy s kapacitou 66 žáků s výukou angličtiny.

Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:
1) podle § 36, odst. 7 žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu stanoveného vyhláškou hl. m. Prahy č. 17/2016
2) žáci s trvalým bydlištěm v MČ Praha 5, kteří mají v den zápisu staršího sourozence ve škole (informaci o sourozenci uvádějte do poznámky v žádosti)
3) žáci s trvalým bydlištěm v MČ Praha 5
4) ostatní žáci s trvalým bydlištěm v ostatních městských částech hl. m. Prahy
5) ostatní žáci s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Prahu

Celkem bylo podáno 140 žádostí. Počet žáků přijatých podle 1. a 2. kritéria je 47, z toho ze spádové oblasti 22. Počet žáků přijatých losováním dne 4. 5. 2021 je 19. Losování proběhlo za přítomnosti zástupce zřizovatele, člena školské rady a zaměstnanců školy. Seznam všech přijatých žáků podle ID je v tabulce níže.

Žádáme rodiče, aby si rozhodnutí o přijetí vyzvedli ve vrátnici školy od 10. 5. do 24. 5., vždy od 8 do 14 hodin. Přijetím rozhodnutí potvrdíte nástup dítěte do 1. třídy od září 2021.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Dokumenty ke stažení
Kritéria Acrobat Reader

Přijatí žáci podle ID

ke dni 4. 5. 2021

Acrobat Reader