Zápis do 1. třídy

Otevření 1. třídy s výukou angličtiny ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 otevřeme tři první třídy s kapacitou 66 žáků s výukou angličtiny. Zápis proběhl 4. a 5. dubna 2022, neúplné žádosti lze doplnit do 8. dubna. Žáci přijímání na základě 3. kritéria budou losováni 19. 4. 2022.

Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:
1) podle § 36, odst. 7 žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu stanoveného vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2022
2) žáci s trvalým bydlištěm v MČ Praha 5, kteří mají v den zápisu staršího sourozence ve škole (informaci o sourozenci uvádějte do poznámky v žádosti)
3) žáci s trvalým bydlištěm v MČ Praha 5
4) ostatní žáci s trvalým bydlištěm v ostatních městských částech hl. m. Prahy
5) ostatní žáci s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Prahu

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Dokumenty ke stažení
Kritéria Acrobat Reader