Zápis do 1. třídy

Otevření 1. třídy s výukou angličtiny ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 otevřeme tři první třídy s kapacitou 66 žáků s výukou angličtiny. Angličtina je zařazena 2 hodiny týdně v rámci rozvrhu a dále se prolíná ostatními předměty.

O  formě zápisu rozhodnou aktuální epidemiologická opatření.

Zápis do prvních tříd bude ve dnech 13. a 14. 4. 2021 vždy od 9:00 do 16:00 bez přítomnosti dětí. Jde pouze o formální zápis, a to předání vyplněné žádosti k přijetí (netýká se žádostí došlých poštou, datovou schránkou, e-mailem). Ve škole budu k dispozici zaměstnanci, kteří od vás žádost převezmou.

Rozhodnutí o přijatých žácích bude zveřejněno nejpozději na začátku května.
Co je potřeba:
1) Důkladně si přečtěte informace na Zápis žáků do základních škol - Praha 5.
2) Vyplňte elektronicky žádost od 15. 3. do 11. 4. Tato fáze je pouze registrací dítěte do systému bez možnosti výběru školy. Výběr školy provedete v dalším kroku.
3) Doručte vytištěnou a podepsanou žádost do školy, kterou si tímto krokem vyberete, jedním z těchto způsobů:
- do datové schránky školy,
- e-mailem na adresu: zapis@zsdrtinova.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat jen prostý e-mail),
- poštou na adresu: FZŠ Drtinova 1/1861, Praha 5, 150 00,
- osobně ve dnech 13. a 14. 4. 2021 vždy od 9:00 - 16:00.
Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:
1) podle § 36, odst. 7 žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu stanoveného vyhláškou hl. m. Prahy č. 17/2016
2) žáci s trvalým bydlištěm v MČ Praha 5, kteří mají v den zápisu staršího sourozence ve škole (informaci o sourozenci uvádějte do poznámky v žádosti)
3) žáci s trvalým bydlištěm v MČ Praha 5
4) ostatní žáci s trvalým bydlištěm v ostatních městských částech hl. m. Prahy
5) ostatní žáci s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Prahu

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Dokumenty ke stažení
Kritéria Acrobat Reader