Zápis do 1. třídy

Otevření 1. třídy s výukou angličtiny ve školním roce 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 otevřeme tři první třídy s kapacitou 69 žáků s výukou angličtiny. Zápis proběhne 18. a 19. dubna 2023.

Pravidla pro zařazení dítěte k základnímu vzdělávání:

  1. Na internetové adrese: https://zapisdozs‑praha5.praha.eu/ vyplňte registrační formulář (informaci o sourozenci uvádějte do poznámky). Součástí registrace je rezervace termínu zápisu. Vyplněnou žádost si v závěru vytiskněte. Žádost musí být podepsána oběma zákonnými zástupci.
  2. Příjem žádostí bude probíhat v den zápisu do 1. třídy v úterý 18. 4. 2023 nebo ve středu 19. 4. 2023.

V termínu příjmu žádostí předložte pracovníkovi základní školy tyto doklady:

  • řádně vyplněnou žádost,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce).

Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:
1) podle § 36, odst. 7 žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu stanoveného vyhláškou hl. m. Prahy.
2) žáci s trvalým bydlištěm v MČ Praha 5, kteří mají v den zápisu staršího sourozence ve škole (informaci o sourozenci uvádějte do poznámky v žádosti)
3) žáci s trvalým bydlištěm v MČ Praha 5
4) ostatní žáci s trvalým bydlištěm v ostatních městských částech hl. m. Prahy
5) ostatní žáci s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Prahu

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Dokumenty ke stažení
Kritéria Acrobat Reader