Školní parlament

Činnost parlamentu
Stanovy parlamentu

Školní žákovský parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Žákovský parlament podporuje partnerskou komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy, a napomáhá tak zlepšovat prostředí a klima školy. Žáci se učí chápat svá práva, ale zároveň nést odpovědnost za své jednání.

Organizační struktura školního parlamentu umožňuje všem žákům podílet se na životě školy. Žáci 2. – 9. ročníku jsou zastoupeni v každé třídě dvěma zástupci, kteří na pravidelných schůzkách přednášejí návrhy jednotlivých tříd ke vzdělávacímu procesu, prostředí či vzájemnému soužití ve škole. Společně jsou návrhy projednávány a realizují se potřebná opatření.

Koordinátory žákovského parlamentu na FZŠ Drtinova jsou Ing. Věra Snížková a Mgr. Tomáš Piskoř.

Schůzky Učebna