Výchovné poradenství

Konzultace s psycholožkou

PhDr. Irena Janů z Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 5 bude přítomna ve škole zpravidla každý druhý čtvrtek v měsíci, listopadem počínaje. Konzultace jsou možné po předchozí telefonické domluvě (251 611 803 - PPP) nebo mailem na dubcova.jitka@zsdrtinova.cz.

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení s odkazem na ilustrační přijímací testy naleznete na:
www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

 

Dokumenty ke stažení
Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy Microsoft Word
Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole pro žáky 5. ročníku
Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole pro žáky 7. ročníku
Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole pro žáky 9. ročníku

Termíny testů státních přijímacích zkoušek

První řádný termín - čtyřleté obory 12. dubna 2018
První řádný termín - šestileté a osmileté obory 13. dubna 2018
Druhý řádný termín - čtyřleté obory 16. dubna 2018
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory 17. dubna 2018
První náhradní termín 10. května 2018
Druhý náhradní termín 11. května 2018

Tyto termíny se nevztahují na obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem a zkráceným studiem, netýkají se uměleckých škol a konzervatoří s talentovou zkouškou.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (60 minut) a matematiky (70 minut), a to pro všechny obory.
Uchazečům a školám budou k dispozici ilustrační testy.
Testování proběhne metodou tužka - papír, žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě. 
Pro žáky s SVP může ředitel rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT patrně nepřipraví modifikaci testů (větší písmo apod.).