Výchovné poradenství

Konzultace se školní psycholožkou

I v tomto školním roce lze využít služeb školní psycholožky PhDr. Ireny Janů. Bude přítomna od 9:00 v kabinetě výchovné poradkyně v techto dnech: 4. 10., 5. 11., 3. 12., 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 13. 5., 3. 6.

Návštěvu je zapotřebí domluvit telefonicky v PPP pro Prahu 5 na tel. č. 251 611 803, 251 613 572, ve škole u výchovné poradkyně e-mailem na dubcova.jitka@zsdrtinova.cz, či telefonicky (257 327 427, linka 41).

Mgr. Jitka Dubcová