Výchovné poradenství

Konzultace se školní psycholožkou

I v tomto školním roce lze využít služeb školní psycholožky PhDr. Ireny Janů. Bude přítomna od 9:00 v kabinetě výchovné poradkyně v techto dnech: 4. 10., 5. 11., 3. 12., 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 13. 5., 3. 6.

Návštěvu je zapotřebí domluvit telefonicky v PPP pro Prahu 5 na tel. č. 251 611 803, 251 613 572, ve škole u výchovné poradkyně e-mailem na dubcova.jitka@zsdrtinova.cz, či telefonicky (257 327 427, linka 41).

Mgr. Jitka Dubcová

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020

Informace k přijímacímu řízení s odkazem na ilustrační přijímací testy naleznete na stránce společnosti CERMAT.

Dokumenty ke stažení
Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy Microsoft Word Acrobat Reader
Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole pro žáky 5. ročníku
Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole pro žáky 7. ročníku
Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole pro žáky 9. ročníku

Termíny testů státních přijímacích zkoušek

První řádný termín čtyřleté obory 12. dubna 2019
Druhý řádný termín čtyřleté obory 15. dubna 2019
První řádný termín šestileté a osmileté obory 16. dubna 2019
Druhý řádný termín šestileté a osmileté obory 17. dubna 2019
První náhradní termín   13. května 2019
Druhý náhradní termín   14. května 2019
Termín 2. kola přijímacích zkoušek - určí ředitel střední školy

Tyto termíny se nevztahují na obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem a zkráceným studiem, netýkají se uměleckých škol a konzervatoří s talentovou zkouškou.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (60 minut) a matematiky (70 minut), a to pro všechny obory.
Uchazečům a školám budou k dispozici ilustrační testy.
Testování proběhne metodou tužka - papír, žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě. 
Pro žáky s SVP může ředitel rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT patrně nepřipraví modifikaci testů (větší písmo apod.).