Kontakt

Mapa

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK
Drtinova 1/1861, 150 00 Praha 5-Smíchov, příspěvková organizace

IČO: 69781869 Číslo účtu: 27-3487350267/0100
IZO: 102385378 RED_IZO: 600038211
ID datové schránky: 594t4ff
Úřední doba sekretariátu: denně 7:30 - 15:00 
GPS souřadnice: 50.0753444N, 14.4013461E
Dopravní spojení:
tramvaj:
linky 9, 12, 15, 20 - zastávka Arbesovo náměstí;
linky 5, 7, 10, 16 - stanice Anděl
metro:
linka B - stanice Anděl
autobus:
linky 123, 167, 191 - zastávka Anděl

Telefonní spojení a e-mail:

Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Libor Šrámek ředitel školy 257 327 427
Linka: 24
reditelna@zsdrtinova.cz
sramek.libor@zsdrtinova.cz
Ing. Věra Snížková statutární zástupce ředitele 257 327 427
Linka: 23
zastupce@zsdrtinova.cz
snizkova.vera@zsdrtinova.cz
Mgr. Tomáš Piskoř zástupce ředitele 257 327 427
Linka: 22
piskor.tomas@zsdrtinova.cz
Mgr. Jitka Dubcová výchovný poradce 257 327 427
Linka: 41
dubcova.jitka@zsdrtinova.cz
Mgr. Dana Špinková metodik rizikového chování 257 327 427
Linka: 43
spinkova.dana@zsdrtinova.cz
Mgr. Jana Sýkorová koordinátor ICT, webmaster 257 327 427
Linka: 35
sykorova.jana@zsdrtinova.cz
Mgr. Ivana Kalíšková speciální pedagog

257 327 427

Linka: 35

kaliskova.ivana@zsdrtinova.cz
Jana Hocková vedoucí školní družiny 777 285 049 hockova.jana@zsdrtinova.cz
Monika Vejvodová hospodářka školy 257 327 427
Linka: 21

hospodarka@zsdrtinova.cz

vejvodova.monika@zsdrtinova.cz

Jana Svatoňová vedoucí školní jídelny 257 325 868
777 860 048
svatonova.jana@zsdrtinova.cz
Lucie Schwarzová hospodářka školní jídelny 257 325 868 jidelna@zsdrtinova.cz
Ondřej Doležal správce počítačů a sítě   spravce@zsdrtinova.cz
Školní jídelna tel./zázn./fax: 257 325 868
Sekretariát tel./zázn./fax: 257 327 427
Sborovna tel.: 257 327 427