Školní jídelna

Jídelníček

Ceník obědů

Od 1. 9. 2017 vzhledem k růstu nákladů a k udržení standardu poskytovaných služeb upravujeme ceny obědů následovně:
Kategorie strávníků Cena v Kč  
1. kategorie 6 - 10 let 27,- (594 Kč za měsíc)
2. kategorie 11 - 14 let 29,- (638 Kč za měsíc)
3. kategorie 15 let a více 31,- (682 Kč za měsíc)
Cizí strávníci 71,-  

Kritériem pro zařazení do příslušné věkové skupiny je věk strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce.

Platbu trvalým příkazem prosíme změnit od srpna 2017, nastavení limitu inkasa pro obědy 1. - 3. kategorie je 700 Kč, pro cizí strávníky 1600 Kč.

Čísla účtů školní jídelny:

  • 836051/0100 (jednorázová platba, trvalý příkaz)
  • 100231201/0800 (inkaso)

Objednávání obědů

Odhlašování obědů

Nejpozději do 8:00 lze odhlásit oběd aktuálního dne.
Za včas neodhlášený oběd se náhrada neposkytuje.

Řád školní jídelny

(platný od 24. 6. 2011)

Dokumenty ke stažení
Školní řád - řád školní jídelny Acrobat Reader

 

Příspěvek na obědy

Projekt Obědy do škol

Zákonní zástupci vyplní žádost, kterou předloží Odboru sociální problematiky MČ Praha 5 k posouzení. 

Stáhněte si příslušné dokumenty:

Dokumenty ke stažení
Pravidla pro využívání Acrobat Reader
Žádost o příspěvek Microsoft Word

 

Jana Svatoňová, vedoucí školní jídelny