Školní jídelna

Jídelníček

Objednávání obědů

Objednat oběd na následující den lze do 14 hodin.

Odhlašování obědů

Odhlásit oběd na aktuální den lze do 8 hodin ráno. Za včas neodhlášený oběd se náhrada neposkytuje.

Ceník obědů

Kategorie strávníků Cena v Kč  
1. kategorie 6 - 10 let 27,- (594 Kč za měsíc)
2. kategorie 11 - 14 let 29,- (638 Kč za měsíc)
3. kategorie 15 let a více 31,- (682 Kč za měsíc)
Cizí strávníci 71,-  

Kritériem pro zařazení do příslušné věkové skupiny je věk strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce.

Čísla účtů školní jídelny:

  • 836051/0100 - jednorázová platba/trvalý příkaz
  • 100231201/0800 - inkaso (nastavení limitu inkasa pro obědy 1. - 3. kategorie je 700 Kč, pro cizí strávníky 1600 Kč)

Řád školní jídelny

(platný od 24. 6. 2011)

Dokumenty ke stažení
Školní řád - řád školní jídelny Acrobat Reader

Příspěvek na obědy

Projekt Obědy do škol

Zákonní zástupci vyplní žádost, kterou předloží Odboru sociální problematiky MČ Praha 5 k posouzení.

Dokumenty ke stažení
Pravidla pro využívání Acrobat Reader
Žádost o příspěvek Microsoft Word

Jana Svatoňová, vedoucí školní jídelny