Primární prevence

Prevence sociálně patologických jevů

Na základě účasti koordinátorky sociálně patologických jevů na seminářích k mimořádným útokům ve školských zařízeních uvěřejňujeme na žádost Policie ČR tento spot: www.policie.cz/video/zneuzivani-tisnove-linky-klip.aspx

Upozorňujeme také na internetové stránky www.seznamsebezpecne.cz a filmy (umístěné na zmíněných stránkách):

  • Seznam se bezpečně! 1,
  • Seznam se bezpečně! 2.

Cílem filmů, které byly natočeny pod záštitou MŠMT, je upozornit na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu. Ve škole jsou dětem na 2. stupni promítány v rámci výuky výchovy k občanství.

Preventivní program Unplugged

Od října 2013 jsme na naší škole začali s projektem Unplugged, do kterého jsou zapojeni žáci 6. tříd z více než 70 základních škol a víceletých gymnáziích v Praze, v Brně a na Přerovsku.

Úkolem projektu je napomoci zlepšení prevence užívání návykových látek v České republice. Cílem pak je podpořit vývoj kvalitního a účinného preventivního programu, který má problémům předcházet dříve, než se objeví.

Studii provádí pracovníci Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří se prevenci dlouhodobě věnují. Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na naší škole tento program zajištuje metodik rizikového chování.