Primární prevence

Prevence sociálně patologických jevů

Na základě účasti koordinátorky sociálně patologických jevů na seminářích k mimořádným útokům ve školských zařízeních uvěřejňujeme na žádost Policie ČR tento spot: www.policie.cz/video/zneuzivani-tisnove-linky-klip.aspx

Upozorňujeme také na internetové stránky www.seznamsebezpecne.cz a filmy (umístěné na zmíněných stránkách):

  • Seznam se bezpečně! 1,
  • Seznam se bezpečně! 2.

Cílem filmů, které byly natočeny pod záštitou MŠMT, je upozornit na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu. Ve škole jsou dětem na 2. stupni promítány v rámci výuky výchovy k občanství.

Minimální preventivní program 2021/2022