Organizace školního roku 2018/2019

přípravný týden

27. 8.– 31. 8. 2018

 

1. pololetí

3. 9. 2018 – 31. 1. 2019

 

2. pololetí

1. 2. 2018 – 28. 6. 2019

 

I. čtvrtletí

22. 11. 2018

pedagogická rada, třídní schůzky

1. pololetí

24. 1. 2019

pedagogická rada, konzultace

vysvědčení

31. 1. 2019

 

III. čtvrtletí

11. 4. 2019

pedagogická rada, třídní schůzky

2. pololetí

20. 6. 2019

pedagogická rada

vysvědčení

28. 6. 2019

 

třídní schůzky

3. 9. 2018

1. a 3. třídy

6. 9. 2018

2., 4. – 9. třídy

22. 11. 2018

celá škola

11. 4. 2019

celá škola

 

den otevřených dveří

6. 2. 2019

termín odevzdání přihlášek do 1. třídy

1. 3. 2019

termín odevzdání žádostí o zařazení do 3. třídy

od 1. 2. 2019 do 1. 3. 2019

termín odevzdání žádostí o zařazení do 6. třídy

od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019

zápis

1. 4. 2019

Termíny prázdnin dané MŠMT

podzimní

29. a 30. 10. 2018

jarní

11. 2. – 17. 2. 2019

vánoční

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

velikonoční

18. 4. 2019

pololetní

1. 2. 2019

hlavní

1. 7. – 1. 9. 2019