Organizace školního roku 2017/2018

přípravný týden 28. 8. – 1. 9. 2017  
1. pololetí 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018  
2. pololetí 1. 2. 2018 – 30. 6. 2018  
I. čtvrtletí 23. 11. 2017 pedagogická rada, třídní schůzky
1. pololetí 25. 1. 2018 pedagogická rada
vysvědčení 31. 1. 2018  
III. čtvrtletí 19. 4. 2018 pedagogická rada, třídní schůzky
2. pololetí 21. 6. 2018 pedagogická rada
vysvědčení 29. 6. 2018  
třídní schůzky 4. 9. 2017 1. a 3. třídy, od 9 hodin
7. 9. 2017 2., 4. - 9. třídy, od 17.30 hodin
23. 11. 2017 celá škola, od 17.30 hodin
19. 4. 2018 celá škola, od 17.30 hodin
den otevřených dveří 18. 1. 2018
termín odevzdání přihlášek do 1. třídy 28. 2. 2018
termín odevzdání žádostí o zařazení do 3. třídy od 1. 2. 2018 do 2. 3. 2018
termín odevzdání žádostí o zařazení do 6. třídy od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018
zápis 3. 4. 2018

Termíny prázdnin stanovené MŠMT

podzimní 26. a 27. 10. 2017
vánoční 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
pololetní 2. 2. 2018
jarní 5. 2. – 11. 2. 2018
velikonoční 29. 3. 2018
hlavní 2. 7. – 31. 8. 2018