Setkání partnerských škol v Dánsku 2014

Ve dnech 25. - 28. 9. 2014 navštívili dva učitelé a dva žáci naší školy setkání v rámci mezinárodního projektu Partnerství škol Comenius v Selsmoseskolen v Kodani. Zúčastnili se všechny partnerské školy kromě školy z Turecka, která musela z organizačních důvodů práci na projektu ukončit.

První, co nás zaujalo, byla tradiční preference školství, typická pro země severní Evropy. Škola se nachází v oblasti sociálních bytů, které využívají imiganti z celého světa. Má k dispozici asistenty a speciální pedagogy, děti se mohou v odpoledních hodinách zdarma učit dánštině a hře na hudební nástroj podle vlastního výběru, slabší děti mohou chodit na doučování. Místní komunita má školu ve vlastní správě a velmi dbá o její provoz.

Učitelé pro nás připravili velmi přínosný program v duchu výměny zkušeností a vzájemného obohacení. Hosté z evropských zemí si prohlédli školu, mohli se podívat do výuky, zhlédnout prezentaci odborníka z USA o nejnovějších trendech v pedagogice a strávit oběd a část odpoledne se starostou místní městské části na městském úřadu v Taastrup.

Děti se staly na čtyři dny součástí dánských rodin se vším všudy, kromě výuky ve škole pro ně byla připravena skupinová práce v mezinárodních týmech - natáčení filmu, taneční workshop a výlet do Kodaně.

Setkání bylo velmi obohacující a nabídlo spoustu inspirace v duchu projektu o hodnotách, neboť v Dánsku se děti nehodnotí jen podle prospěchu, ale komplexně, hodnocení probíhá formou pohovoru učitele s žákem a učitel pak napíše slovní hodnocení. Atmosféra ve škole byla velmi vstřícná a tolerantní.