Comenius - hodnoty na naší škole

Na základě ankety, která proběhla mezi žáky, učiteli, nepedagogickými pracovníky a rodiči jsme vybrali hodnoty, které si chceme vzít za své. Hodnoty jsou zachyceny na obrázku pod textem.

Chování dětí, které povede ke konkrétnímu naplnění hodnot, budeme sledovat a žáky odměňovat smajlíky na odznáčcích. Jejich obrázky jsou na stránce dole.