Závěrečné setkání partnerských škol v Praze 2015

Ve dnech 12. - 14. 5. 2015 proběhlo ve škole závěrečné setkání partnerských škol projektu Comenius. Navštívilo nás téměř 20 pedagogů a 20 studentů ze šesti evropských zemí - Anglie, Dánska, Francie, Itálie, Rakouska a Španělska. Studenti byli ubytováni v rodinách našich žáků, kteří během dvou let v rámci projektu vycestovali.

Pro naše hosty byl připraven pestrý program, např. hudební představení žáků naší školy, prohlídka školy, jízda historickou tramvají, procházka Prahou, návštěva Petřínské rozhledny a zrcadlového bludiště, prohlídka Národního divadla, tvoření z keramiky.

V rámci projektu V.I.O.L.A. (Values Of Our Lives Always) proběhly prezentace jednotlivých zemí na téma hodnoty v historických událostech na příkladech osobností. Naši deváťáci představili ve své prezentaci osobnosti jako např. Karla IV., Jana Amose Komenského, Tomáše Garrigue Masaryka, Jana Palacha, Václava Havla a další.

Po dvou letech projekt končí, takže proběhlo i několik schůzek koordinátorů jednotlivých zemí, kteří hodnotili spolupráci a pracovali na závěrečné zprávě pro Národní agenturu.

S hosty jsme se rozloučili prezentací fotografií všech setkání a aktivit partnerských škol v rámci dvouletého projektu.