Přivítání partnerských škol v Praze 2015

V úterý dopoledne jsme ve škole přivítali učitele a žáky z partnerských škol projektu Comenius. Přijeli zástupci z Dánska, Francie, Itálie, Francie, Rakouska, Španělska a Velké Británie.

Žáci naší školy uvítali návštěvu hudebním vystoupením. Následně proběhly v rámci projektu s názvem V.I.O.L.A. (Values In Our Lives Always) prezentace studentů jednotlivých zemí na téma hodnoty v historických událostech na příkladech osobností. Naši deváťáci představili ve své prezentaci osobnosti jako např. Karla IV., Jana Amose Komenského, Tomáše Garrigue Masaryka, Václava Havla a další.

Níže můžete zhlédnout záznam hudebního vystoupení a pod ním několik fotografií z dopoledne.