Setkání partnerských škol ve Francii 2014

Třetí setkání partnerských škol se uskutečnilo ve škole Collège Jean Giono v Le Beausset. Z naší školy se ho účastilo šest dětí a dva vyučující. Kromě nás se v jižní Francii setkali děti a učitelé z Dánska, Velké Británie, Rakouska, Španělska, Itálie a Turecka.

Do Francie jsme bohužel dorazili s jednodenním zpožděním kvůli stávce na letišti v Marseille a přišli jsme tak o začátek programu - oficiální přivítání starostou městečka Le Beausset, kde se škola nachází. Odpolední výtvarné dílny jsme také bohužel nestihli, tak jsme si alespoň prohlédli výstavu výtvarných prací. V podvečer si pro nás připravili studenti z místní školy pod vedením svých učitelů program písniček, básní a tanečních vystoupení na téma projektu - Hodnoty v našich životech.

Víkend strávily děti s rodinami francouzských žáků a učitelé se věnovali další práci na projektu - plánování programu, dalších činností a schůzek v příštím školním roce.

V pondělí pracovaly děti v mezinárodně smíšených skupinách na téma Environmentálně udržitelného rozvoje. Každá škola prezentovala svoje aktivity v oblasti životního prostředí, pak jsme vytvořili přehled společných a rozdílných aktivit a čím bychom se mohli navzájem obohatit. Pak jednotlivé skupiny vytvořily slogan a logo, z kterých jsme hlasováním vybrali vítězný návrh. Ten bude pak dále zpracován a vytištěn na trička.

Odpolední program - tradiční francouzskou hru Pétanque - překazil déšť, takže jsme se věnovali společným sportovním aktivitám v tělocvičně.

Na konci setkání se vytvořila nová přátelstní napříč skupinami a každý účastník odjížděl obohacen novými hodnotami.