Přestup žáků

Během školní docházky je možný přestup žáků do vyšších ročníků, pokud to umožňuje kapacita naplněnosti jednotlivých tříd. Pro zažádání o přestup prosím vyplňte níže umístěnou žádost a přiložte kopii posledního školního vysvědčení.

Přestup do 3. třídy

Žádosti o přestup do 3. třídy pro následující školní rok vyřizujeme do naplnění kapacity tříd (30 žáků v každé třídě). Posuzujeme prospěch, trvalé bydliště žáka v Praze 5 a aktuální přítomnost sourozence ve škole. K žádosti o přestup předložte vysvědčení z I. pololetí 2. ročníku. Přihlášky na školní rok 2023/2024 s kopií posledního vysvědčení posílejte od 1. 2. 2023 do 1. 3. 2023 na zastupce@zsdrtinova.cz.

Přestup do 6. třídy

Přestup do 6. třídy je spojen s žádostí o přestup a předložením vysvědčení za I. pololetí 5. ročníku. Požadavkem je výborný prospěch na kmenové škole a zvládnutí učiva angličtiny a dalšího cizího jazyka podle níže uvedených propozic. Přihlášky na školní rok 2023/2024 s kopií posledního vysvědčení posílejte od 15. 4. 2023 do 15. 5. 2023 na zastupce@zsdrtinova.cz.

Požadavky z anglického jazyka

Požadavky z německého jazyka

Požadavky z francouzského jazyka

Požadavky ze španělského jazyka

Dokumenty ke stažení
Žádost o přestup žáka Microsoft Word Acrobat Reader

Mgr. Libor Šrámek, ředitel školy