Požadavky z francouzského jazyka

Učebnice Amis et compagnie 1: 1. – 6. lekce, v 6. ročníku vše podrobně opakujeme.

Témata:

 • pozdravy, představit se,
 • školní potřeby,
 • rodina, zvířata, datum,
 • jídla, nápoje,
 • záliby, sporty, volný čas,
 • město, dopravní prostředky, Paříž,
 • školní předměty, vyjádření času.

Gramatické učivo:

 • základní nepravidelná slovesa,
 • časování pravidelných sloves 1. třídy,
 • členy,
 • číslovky základní,
 • abeceda, zvláštnosti franc. pravopisu.