Požadavky z francouzského jazyka

Učebnice Amis et compagnie 1: 1. – 6. lekce, v 6. ročníku vše podrobně opakujeme.

Témata:

 • pozdravy, představit se,
 • školní potřeby,
 • rodina, zvířata, datum,
 • jídla, nápoje,
 • záliby, sporty, volný čas,
 • město, dopravní prostředky, Paříž,
 • školní předměty, vyjádření času.

Gramatické učivo:

 • základní nepravidelná slovesa,
 • časování pravidelných sloves 1. třídy,
 • členy,
 • číslovky základní,
 • abeceda, zvláštnosti franc. pravopisu.

Závěrečné prezentace žáků tříd 9. A/B

Zatím si prohlédněte první snímky z prezentací žáků 9. B.

Speciální pedagog

Funkce školní speciální pedagog je spojena s projektem s názvem Šablony pro Fakultní základní školu s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005276.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultace

 • žáci: středa 9:55 – 10:40 (3. vyučovací hodina )
 • zákonní zástupci: vždy po předchozí domluvě: e-mailem, telefonicky čtvrtek 7:55 – 8:40 (1. vyučovací hodina ) a 13:00 – 14:00

Kontakt

Kabinet 1. stupeň 2. patro
Telefon: 257327427
Linka: 35
E-mail: kubcova.alzbeta@zsdrtinova.cz