Požadavky z německého jazyka

V páté třídě se žáci učí základní konverzační fráze k tématům: rodina, zvířata, škola, zájmy a činnosti, základní časové údaje.

Gramatika je omezena na časování sloves bez změny kmenové samohlásky v přítomném čase, tvoření otázek, záporky „nicht“ a „kein“ a podstatná jména v 1. a 4. pádě.

Pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem START MIT MAX 1 (nakladatelství Fraus) a jinými doplňkovými materiály.