Vánoční zpívání a jarmark 2013

Ve středu 18. 12. 2013 večer proběhlo tradiční Vánoční zpívání na schodech a jarmark.

Pěvecký sbor školy a jednotlivé třídy si připravily krátká pěvecká vystoupení doprovázená hudebními nástroji. Atmosféra ve škole byla opravdu vánoční a účast rodičů a ostatních hostů vysoká.

Na jarmarku se prodávaly výrobky, které vytvářely samy děti. Prodej organizoval žákovský parlament a výtěžek 6704 Kč žáci využijí na splnění drobných přání - vylepšení prostředí školy.

Děkujeme všem hostům, účinkujícím a organizátorům za povedenou akci.

V tomto školním roce se jednalo o jednu z mnoha akcí mezinárodního projektu programu Comenius, který si klade za cíl rozvíjet důležité hodnoty, jako je spolupráce, respekt, zodpovědnost a další.