Spolupráce s Fondem Sidus 2014

Naši žáci se osobně zúčastnili sbírky. Projevili tak velkou dávku empatie a zodpovědnosti, které si mimo jiné klade za cíl rozvíjet školní mezinárodní projekt programu Comenius (viz Hodnoty na naší škole).

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus,
o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK
Drtinova 1/1861, Praha 5 - Smíchov, 150 00

vydaný dne 13. 1. 2014 8:40