Články

Školní kroužky v 2. pololetí 2017/2018

Platbu kroužků školního klubu proveďte, prosím, nejpozději do 28. 1. 2018 a závaznou přihlášku žáci odevzdávají vyučujícímu kroužku na první hodině...