Články

VEX 123

Kurz plavání jsme dnes ukončili plaveckými závody.

Příchod jara

V březnu jsme se zabývali příchodem jara a k němu patřícími Velikonoci.

Nocování ve škole

V pátek 22. března jsme se přidali k celorepublikové akci - Noc s Andersenem.