Zápis do 1. třídy

Otevření 1. třídy s výukou angličtiny ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme dvě první třídy po 24 žácích s výukou angličtiny. Angličtina je zařazena 2 hodiny týdně v rámci rozvrhu a dále se prolíná ostatními předměty.

Pravidla pro zařazení dítěte k základnímu vzdělávání:

 1. Poslat žádost e-mailem na zastupce@zsdrtinova.cz, nebo poštou na adresu školy, nebo odevzdat osobně do 1. 3. 2020; žádost musí být podepsána oběma zákonnými zástupci.
 2. Potvrdit e-mailem pozvánku, která bude zaslána s konkrétním časem, e-mailem.
 3. Úspěšně absolvovat s dítětem zápis do 1. třídy v pondělí 1. 4. 2020.
 4. Při zápisu klademe důraz na tyto oblasti: řeč a komunikace, vnímání času, prostorová představivost, sluchové vnímání, základní matematická představivost, sociální zralost a manuální zručnost.
 5. Dle zákona jsou do první třídy přijímány přednostně děti ze spádového obvodu školy daného vyhláškou hl. m. Prahy a teprve potom děti mimo spádový obvod. Přednost mají děti z Městské části Praha 5. Spádovost je třeba doložit nejpozději v den zápisu.
  V loňském roce bylo ze spádového obvodu přijato 20 dětí, z obvodu Městské části Prahy 5 52 dětí.
 6. Rodičům doporučujeme před zápisem k přečtení materiál MŠMT s tématem školní připravenost.

Zápis do 1. tříd se koná v jednom dni, a to v pondělí 1. 4. 2020 v čase uvedeném v pozvánkách zaslaných po uzavření přihlášek.

Předpokládaná doba pobytu dítěte ve škole je cca 1 hodina. Samotný zápis trvá cca 20 minut. Dodržení času pozvání je důležité z hlediska plynulého průběhu zápisu.

K zápisu přineste:

 • rodný list dítěte,
 • dokument, který dokládá trvalé bydliště žáka.

K zápisu není třeba nosit:

 • psací potřeby,
 • přezůvky.
Dokumenty ke stažení
Žádost o zařazení dítěte k zápisu do 1. třídy Microsoft Word Acrobat Reader
Kritéria Acrobat Reader