Zápis do 1. třídy

Otevření 1. třídy s výukou angličtiny ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme dvě první třídy po 24 žácích s výukou angličtiny. Angličtina je zařazena 2 hodiny týdně v rámci rozvrhu a dále se prolíná ostatními předměty.

Zápis pro školní rok 2020/2021 proběhl pouze elektronicky.

Zápis do 1. tříd proběhl formálně 14. 4. 2020. Přijaty byly nejprve děti podle kritérií 1. a 2. Dále se losovalo podle doporučení Magistrátu hlavního města Prahy.

Děkujeme za pochopení.

Dokumenty ke stažení
Žádost o zařazení dítěte k zápisu do 1. třídy Microsoft Word Acrobat Reader
Kritéria Acrobat Reader