Aktuality

Výuka od 30. 11. 2020

Vyučují se celý I. stupeň, 8. a 9. ročníky prezenčně, 6. a 7. ročník distančně.

Opatření ke covid-19

Distanční výuka probíhá prostřednictvím Google Classroom a on-line hodin.

Projekt Aktivní město

Příspěvek 600 Kč pro žáky navštěvující sportovní kroužky organizované školou.