Aktuality

Projekt Aktivní město

Příspěvek 600 Kč pro žáky navštěvující sportovní kroužky organizované školou.

Nový stravovací systém

Od 11. 5. 2020 přešla školní jídelna na nový stravovací systém, a to včetně objednávek obědů. Nová adresa...

Výuka 9. ročníku

Žáci 9. ročníků mají výuku každé pondělí a úterý.