Zjišťování výsledků vzdělávání 5., 7. a 9. tříd

Česká školní inspekce si je vědoma důležitosti monitorování znalostí a dovedností, které žáci v současném nestandardním výukovém režimu získávají. Proto, i na základě podnětů od mnoha ředitelů škol, připravila pro základní školy a víceletá gymnázia nabídku na realizaci elektronického zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování v dobrovolném režimu. Škola se rozhodla k tomuto testování připojit.

K dispozici budou testy pro 5., 7. a 9. ročník základního vzdělávání s obsahovým zaměřením na český jazyk, matematiku a anglický jazyk

Vlastní zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET bude možné realizovat v závislosti na aktuální epidemické situaci. O termínu budou žáci a rodiče informováni.

Na e-mail žáka dorazí v dohledné době informace o vytvoření účtu v testování. Zatím není třeba nic provádět.