Zahájení školního roku 2020/2021

den program čas

úterý 1. 9. 2020

jedna vyučovací hodina
třídní schůzky pro rodiče žáků 1. a 3. tříd
školní družina
školní jídelna

7:55 - 8:40
od 9:00
do 13:00
od 10:00 do 13:00

středa 2. 9. 2020

třídnické práce

1. stupeň do 11:35
2. stupeň do 12:30

čtvrtek 3. 9. a pátek 4. 9. 2020

vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování
třídní schůzky 2., 4. - 9. ročníku

od 17:30

od pondělí 7. 9. 2020

vyučování podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování