Webová aplikace Bakaláři

Webová aplikace Bakaláři je dostupná na adrese https://bakaweb.zsdrtinova.cz (odkaz z webu školy - BAKALÁŘI). Mobilní aplikaci Bakaláři OnLine lze stáhnout do chytrých zařízení (odkaz pod přihlášením do webové aplikace - viz obrázek vpravo).

Přihlášení do aplikace je zvlášť pro rodiče a pro žáky.
Zapomenuté heslo k účtu rodiče lze řešit pomocí funkce "zapomenuté heslo" (odkaz pod přihlášením do aplikace - viz obrázek vpravo), po zadání e-mailové adresy, případně výběru dítěte z více sourozenců, dorazí zpráva s přihlašovacími údaji.

Propojení účtů lze provést v případě více dětí na škole, a to v účtu jednoho z dětí - "Nástroje" - "Propojení účtů" - přihlašovací údaje k dalšímu dítěti. Po propojení účtů lze jednoduše přepínat mezi účty více dětí pomocí ikonky vpravo nahoře.

Aplikace Bakaláři zpřístupňuje rodičům a žákům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm, akce školy, přehled výuky apod. Umožňuje komunikaci mezi učiteli, žáky a jejich rodiči.

Aplikace Bakaláři obsahuje:

 • Můj přehled – úvodní stránka s přehledem nových údajů (rozvrh, suplování, klasifikace, plán akcí a oznámení)
 • Osobní údaje žáka – údaje, které škola eviduje; lze provést i jejich změnu (např. adresy, telefonu), a to zaškrtnutím "Umožnit změny" (vpravo nahoře) a následnou opravou
 • Klasifikace:
  Průběžná klasifikace– přehled všech průběžně zadaných známek (lze zvolit zobrazování témat, váhy známek, poznámek apod.)
  Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
  Výchovná opatření – přehled pochval, napomenutí a důtek za aktuální pololetí nebo celé studium
 • Výuka:
  Rozvrh
   – stálý, nebo akutální rozvrh včetně změn v suplování
  Suplování – aktuální změny v rozvrhu
  Domácí úkoly – přehled domácích úkolů
  Přehled předmětů – seznam předmětů s vyučujícími
  Přehled výuky – seznam odučených témat
 • Plán akcí – kalendář a seznam plánovaných akcí školy, případně jen dané třídy
 • Průběžná absence – přehled zameškaných hodin
 • Ankety – modul pro vyplňování anket
 • Komens – komunikační systém mezi učiteli a rodiči, případně žáky, který obsahuje obecné zprávy nebo omluvenky
 • GDPR – přehled souhlasů
 • Nástroje – Přehled přihlášení, Propojení účtů, Změna hesla a další Nastavení