Výuka od 18. 11. 2020

Od 18. 11. se změnil provoz školy takto:

1) 1. a 2. ročník se od 18. 11. učí podle běžného rozvrhu, nejsou ale hodiny tělocviku a hudební výchovy. Místo nich si učitelé stanovili individuální program podle potřeb třídy. Po celou dobu pobytu dětí ve škole je nutnost nosit roušku. Doporučujeme, aby žáci měli s sebou ve škole dvě roušky. Při příchodu do školy dozor dohlíží na dezinfekci rukou.

2) Školní družina je v běžném provozu.

3) Školní jídelna vaří pro všechny přihlášené strávníky. Žáci 1. a 2. ročníku, kteří se nebudou stravovat, si musí oběd odhlásit. Žákům, kteří zůstávají na distanční výuce, jídelna oběd vydá pouze formou jídla s sebou.

4) Fyzické individuální konzultace žáků II. stupně jsou možné pouze po předchozí domluvě učitele a žáka.

5) 3. - 9. ročník se od 18. 11. nadále vzdělává distančně.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.