Volba zástupců do školské rady

Volba zástupců do školské rady z řad rodičů je ukončena. Děkujeme kandidátům za chuť aktivně se zapojit do dění školy a podílet se na spoluvytváření podnětného a bezpečného prostředí pro naše děti. Zvoleným zástupcům gratulujeme a přejeme radost ze vzájemné spolupráce.

Seznam členů

za pedagogy

Mgr. Kateřina Hlavatá

katerina.hlavata@zsdrtinova.cz

Bc. Roman Bechyně

bechyne.roman@zsdrtinova.cz

za rodiče

Ing. Aleš Závorka

ales.z1@volny.cz

Ján Gajdoš

gajdos@jag-advokati.cz

za MČ Praha 5

prozatím nejmenováni