Úspěch Evy Poláčkové

Eva Poláčková z 9. C obdržela jako vítězka celostátní soutěže Antifetfest (film My 2021) čestné uznání Rady MČ Praha 5, které jí dnes předal radní JUDr. Petr Lachnit.

Z úspěchu máme radost a i my Evě blahopřejeme!