Třídní schůzky na začátku šk. roku 2023/2024

Třídní schůzky se konají pro rodiče žáků 1. a 3. tříd v pondělí 4. 9. 2023 od 9:00 (v kmenových třídách).