Třídní schůzky 21. 11. 2019

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 17:30 v kmenových třídách.

Schůzka třídních důvěrníků proběhne od 16:45 v učebně 107.

Schůzka zákonných zástupců žáků 9. ročníku s výchovnou poradkyní se uskuteční v 17:00 v jídelně školy.