Školní družina ve 2. pololetí 2019/2020

Úhradu platby za školní družinu ve 2. pololetí proveďte, prosím do 14. 2. 2020.

Poplatek: 1390 Kč/pololetí
Číslo účtu: 27-3487350267/0100
Variabilní symbol: evidenční číslo žáka (obdrženo od třídního učitele na začátku školního roku)
Zpráva pro příjemce: družina