Škola bez mobilů - hodnocení

Předkládáme hodnotící dotazník k průběhu projektu. Prosíme žáky o vyplnění.

Dotazník najdete na https://goo.gl/forms/6VlxHqVUqTQsjFCs1.

Děkujeme.