Projektový den s tématem morálních hodnot 2015

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 proběhl projektový den s tématem morálních hodnot, které sledujeme v rámci projektu Comenius. Zaměřili jsme se na osobnosti českých dějin a sledovali jsme, jaké morální hodnoty u nich převažovaly a jak se promítaly do dějinných událostí.

Celý projekt vedli Mgr. Irena Suková a Mgr. Marta Blažková. Na 1. stupni si každá třída zvolila své téma, např. Václav Čtvrtek, Staré pověsti české, Karel IV. Na 2. stupni jsme se setkali s osobnostmi:

  • sv. Vojtěch a sv. Anežka (6. A),
  • sv. Václav a sv. Ludmila (6. B),
  • Karel IV. a Rudolf II. (7. A),
  • Bedřich Smetana a Antonín Dvořák (7. B),
  • Jan Hus a Jan Amos Komenský (7. C),
  • Alfons Mucha a Bohumil Hrabal/Karel Čapek (8. A),
  • František Křižík a Tomáš Baťa (8. B),
  • Tomáš Garigue Masaryk a Václav Havel (9. A),
  • Milada Horáková a Jan Palach (9. B).