Probrané učivo z druhého cizího jazyka

Informace pro rodiče a žáky, kteří ve školním roce 2024/25 nově nastupují na naši školu FZŠ Drtinova

Níže je přehled probraného učiva ve školním roce 2023/24 v předmětu 2. cizí jazyk

Na toto probrané učivo se bude navazovat.

Německý jazyk: učebnice Beste Freunde

 • 5. ročník: po lekci 3 včetně (Beste Freunde 1) – pozdravy, barvy, dny v týdnu, měsíce, roční období, číslovky do 12, základní údaje o sobě, časování pravidelných sloves, otázky
 • 6. ročník: po lekci 8 včetně (Beste Freunde 1) – škola, jazyky, země, volný čas, časové údaje, rodina, povolání, jídlo, pití, číslovky do 100
 • 7. ročník: po lekci 14 včetně (Beste Freunde 2) – potraviny, průběh dne, koníčky, město, objekty ve městě, dopravní prostředky, popis cesty, cestování, oblečení, dárky, akce
 • 8. ročník: po lekci 18 včetně (Beste Freunde 2 - celá) – popis osob, vlastnosti, bydlení, zvířata, místa v přírodě, aktivity o prázdninách, oslavy

Francouzský jazyk: učebnice Amis et compagnie

 • 5. ročník: Amis et compagnie 1: U 1-5 (představování se, pozdravy, fr. abeceda, školní potřeby, číslovky, já a moje rodina, zvířata, jídla, nápoje, volný čas, sporty, moje město, dopr. prostředky, Paříž, moje město, dopr. prostředky, Paříž)
 • 6. ročník: Amis et compagnie 1: U 6-12 (plán města, dopr. prostředky, památky Paříže, hodiny, denní aktivity, části obličeje a těla, oblečení a svátky ve Francii, můj dům, telef. čísla, vyjádření pocitů a potřeb, jídla, stravovací návyky, počasí)
 • 7. ročník: Amis et compagnie 2: U 1-7 (představení se, názvy zemí, nakupování, povahové rysy, moje škola, moji přátelé, školní násilí, fauna a flóra)
 • 8. ročník: Amis et compagnie 2: U 7-12 (historie, recepty, prostírání stolu, loučení, můj život, moje rodina.)

Španělský jazyk:

 • 5. ročník: Učebnice De Aventura1.
 • 6. ročník: Učebnice Explora 1, lekce 1-4 (rodina, popis osob, profese, škola – pomůcky a předměty, jídlo a pití, číslovky do 100, barvy, tázací zájmena, časování sloves v přítomném čase, sloveso gustar)
 • 7. ročník: Učebnice Explora 1, lekce 5-8 (bydlení, město, lidské tělo – nemoci, denní rutina, volný čas, vyjádření času, nepravidelná a zvratná slovesa v přítomném čase)
 • 8. ročník: Učebnice Explora 2, lekce 1-4 (vyjádření pocitů a nálad, nakupování, životní styl, cestování, data, číslovky do miliónu, přímý předmět, minulý čas (pretérito perfecto), vyjádření blízké budoucnosti, stupňování přídavných jmen)