Probrané učivo ve šk. r. 2021/22 - 2. cizí jazyk

Přehled probraného učiva ve školním roce 2021/22 - 2. cizí jazyk


Německý jazyk: učebnice Beste Freunde
5. ročník: po lekci 3 včetně (Beste Freunde 1)
6. ročník: po lekci 8 včetně (Beste Freunde 1)
7. ročník: po lekci 12 včetně (Beste Freunde 2)
8. ročník: po lekci 18 včetně (Beste Freunde 2 - celá)


Francouzský jazyk: učebnice Amis et compagnie
5. ročník: Amis et compagnie 1: U 1- 5
7. ročník: Amis et compagnie 2: U 1 -7
8. ročník: Amis et compagnie 3: U 1


Španělský jazyk:
5. ročník: učebnice Pandilla 1, lekce 1-20
Znalost učiva pro nově příchozí žáky do 6. ročníku není nutná. V 6. třídě se začíná s novou řadou učebnice.
6. ročník: učebnice Descubre 1, lekce 1-6
7. ročník: učebnice Descubre 1, lekce 7-11
8. ročník: učebnice Descubre 1, lekce 12, Explora 2, lekce 1-3