Přírodovědné workshopy

Naše škola se nezaměřuje pouze na jazykové vzdělávání, podporuje výuku napříč všemi vzdělávacími předměty. V březnu jsme zorganizovali workshopy, které rozvíjí přírodovědnou gramotnost. Zájemci se mohli zúčastnit pokusů z přírodovědy, fyziky nebo chemie.

 

Workshop – přírodopis
Nejvíce jsme si všichni užili práci s mikroskopem, na kterou v hodinách není čas. Velký úspěch měla bouřlivá reakce uhličitanu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou, kterou jsme dokázali přítomnost této sloučeniny ve schránkách měkkýšů.

RNDr. Ludmila Blabolilová

 

Workshop - chemie

22. 3. 2022 se uskutečnil workshop z chemie, zájemci si zkusili lávovou lampu, mléčnou duhu, nafukovací balónek, mléčný vzkaz a tajemný citrónový inkoust.

Děkuji za pomoc deváťákům, moc se to povedlo.
Mgr. Ivana Moravcová

 

Workshop - fyzika

Fyzikální workshop byl zaměřen na seznámení žáků s předmětem fyzika. Žáci měli možnost se podívat a v některých případech si i sami vyzkoušet různé pokusy s fyzikální tématikou: 
- experiment s šířením zvukových vln na vodní hladině,
- přenos elektrického náboje,
- atmosférický tlak (podtlak a jeho využití při čerpání kapalin),
- přitažlivost elektrických nábojů 
Příchozí žáci byli očividně nadšeni a pokud se s fyzikou jako předmětem dosud nesetkali, zřejmě se na něj těší.

Bc. Karel Hamšík a Mgr. Lubomír Paleček