Předvánoční týden 2021

V předvánočním týdnu bude výuka probíhat následovně:
  • v pondělí 20. a v úterý 21. 12. vyučování podle rozvrhu
  • ve středu 22. 12. vyučování 1. a 2. hodinu podle rozvrhu, 3. - 4. (resp. 5.) hodinu vánoční program
    • I. stupeň skončí nejpozději v 11.35
    • II. stupeň skončí ve 12.30
    • odpolední vyučování a školní klub tento den není
    • školní družina je do 16.15 hodin.