Pomáháme Ukrajině

Válka na Ukrajině se osobně dotýká i naší školy. Chodí k nám děti, které se narodily na Ukrajině nebo mají ukrajinské rodiče. Na Ukrajině dál žije jejich babička a dědeček a zbytek širší rodiny. Díky těmto žákům si uvědomujeme, jak je válka blízko. Snažíme se proto pomáhat, jak umíme.

Do školy v minulých dnech už přišli první žáci, kteří byli nuceni utéct z okupovaného území. Věnují se jim dvě koordinátorky, které jim pomáhají se začleněním do nové školy. Koordinátorky hovoří ukrajinsky a česky a jsou průvodkyněmi dětí školou a českým prostředím. Jsou v kontaktu s učiteli, tlumočí a asistují při dopolední výuce.

Uspořádali jsme ve spolupráci s Českým červeným křížem materiální sbírku. Škola také finančně podpořila nákup léků a zdravotnického materiálu.

Děti dětem

V týdnu od 21. do 25. března jste mohli podpořit ukrajinské děti, které nově navštěvují naši školu nebo jsou v blízkosti školy ubytované. Potěšit jste je mohli školními pomůckami a drobnými dárky.

Děkujeme za podporu našim aktivitám.

Rozvrh hodin výuky češtiny

  7.55 - 8.40 8.50 - 9.35 9.55 - 10.40   13.00 - 14.00 14.00 - 15.00
pondělí    

SKUPINA 2

SKUPINA 3

  1. stupeň 2. stupeň
úterý SKUPINA 1 SKUPINA 3        
středa SKUPINA 2   SKUPINA 1      
čtvrtek SKUPINA 3   SKUPINA 2   1. stupeň 2. stupeň
pátek     SKUPINA 1