Platba za školní družinu na 2. pololetí

Platbu za školní družinu na 2. pololetí je třeba uhradit dle údajů vlepených v žákovské knížce, a to do 10. 2. 2023.