Opatření ve výuce (covid 19)

Aktuálně 15. 4.: Hodiny paní Mgr. Špinkové ze zdravotních důvodů ve čtvrtek 15. a v pátek 16. 4. odpadají. Děkujeme za pochopení.

Od 12. dubna 2021 se mění režim školy (na základě opatření MŠMT):

termín prezenčně se vzdělávají distančně se vzdělávají
12. - 16. 4. 1. AB, 3. BC, 5. AB 2. AB, 3. A, 4. ABC a II. stupeň
19. 4. - 23. 4. 2. AB, 3. A, 4. ABC 1. AB, 3. BC, 5. AB a II. stupeň

K průběhu výuky je nutný antigenní test, který bude proveden ve škole vždy v pondělí a ve čtvrtek. Test (LEPU RAPID) bude prováděn pod dohledem zaměstnance školy. Předpokládáme sběr některých osobních údajů pro testování, počítáme tedy s obecným souhlasem se zpracováním osobních údajů, který rodiče škole dali.

Výuky se mohou zúčastnit pouze žáci s negativním antigenním testem. Režim příchodu žáků do školy 12. a 15. dubna, resp. 19. a 22. dubna, kdy bude probíhat testování, je v tabulce níže. Rodiče mohou být při testování přítomni v čase uvedeném v tabulce níže, rodiče poté vyčkají 15 minut na výsledek testu. Testování se neprovádí u osob, které předloží negativní výsledek testu RT - PCR nebo antigenního testu ne staršího než 48 hodin. Dále se testování neprovádí u osob, které prodělaly nemoc covid 19 před méně než 90 dny. Tuto skutečnost musí doložit písemně, a to potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře atp. Žáci, kteří nebudou přítomni testování v pondělí a ve čtvrtek, budou ráno následujícího dne (úterý, středa, pátek) vyčkávat na dvoře školy, test bude proveden dodatečně. Výuka bude probíhat podle prezenčního rozvrhu hodin.
Pro žáky, kteří se z jakéhokoli důvodu nebudou testovat, nebude zavedena distanční výuka. Pouze budou seznámeni s obsahem učiva v daném týdnu.

Režim příchodu žáků do školy 15. dubna 2021 (z důvodu antigenního testování)
třída čas
1. A 7.30 ve vestibulu školy
1. B
3. B 7.40 ve vestibulu školy
3. C
5. A 8.00 ve vestibulu školy
5. B
žáci testovaní za pomoci rodičů 7.35 na dvoře školy s rodiči
 
Režim příchodu žáků do školy 19. a 22. dubna 2021 (z důvodu antigenního testování)
třída čas
2. A 7.30 ve vestibulu školy
2. B
3. A 7.40 ve vestibulu školy
4. A
4. B 8.00 ve vestibulu školy
4. C
žáci testovaní za pomoci rodičů 7.35 na dvoře školy s rodiči

Školní družina funguje pro žáky 1. až 3. tříd pouze ve dnech, kdy mají prezenční výuku. Školní klub ani kroužky nejsou v provozu.

Obědy jsou automaticky přihlášeny všem žákům, kterým bude umožněna prezenční výuka.

Distančně výuka probíhá prostřednictvím Google Classroom a on-line hodin. Nespočívá tedy pouze v on-line hodinách, ale také v práci zadané v jednotlivých kurzech.

Informace k obědům je na stránce jídelny.

Děkujeme rodičům za vstřícnost a podporu a přejeme všem hodně zdraví.

Dokumenty ke stažení
Informace MŠMT k výuce k 12. 4. 2021 Acrobat Reader
Průběh testování Acrobat Reader
Příznaky covid 19 Acrobat Reader
Protiepidemická opatření z pohledu školství (PES) Acrobat Reader
Směrnice k dodržování zásad při zhoršené epidemiologické situaci Acrobat Reader
Žádost o ošetřovné Acrobat Reader
Metodika MŠMT Acrobat Reader