Opatření ve výuce (covid 19)

V souvislosti s usnesením vlády ze dne 23. 12. 2020 se od 4. ledna 2021 vzdělává prezenčně pouze 1. a 2. ročník, 3. - 9. ročník bude mít distanční výuku.

Výuka probíhá podle tabulky níže. Údaje v tabulce se  mohou měnit podle aktuální epidemické situce. Distanční výuka probíhá prostřednictvím Google Classroom a on-line hodin.

Pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně, platí následující doporučení a pravidla:

1) Ve škole používáme roušky nebo respirátory, nikoli štíty. Štíty lze použít pouze za předpokladu dodržení odstupu 2 metry. Vyplývá to z protiepidemických opatření. Doporučujeme mít na den dvě roušky.

2) Je povinnost dezinfekce rukou při vstupu do školy, na konci hodiny a na začátku hodiny.

3) Nadále platí směrnice ke covidu 19 vydaná v září.

4) Družina pro 1. a 2. ročník funguje normálně, kroužky a klub nejsou.

5) Obědy jsou žákům 3. - 9. ročníku od 4. 1. automaticky odhlášeny. Je ale možné tyto obědy přihlásit a odebírat formou jídla s sebou s výdejem ve dvoře školy.

6) Třídní učitelé zorganizuji pro rodiče během konce ledna třídní schůzky, a to formou on-line. Pozvánky budou rodičům rozeslány učiteli, a to formou pozvánky do účtu žáka, který používá k distanční výuce.

Děkujeme rodičům za vstřícnost a podporu distanční výuce a přejeme všem hodně zdraví.

týden prezenčně se vzdělávají distančně se vzdělávají

11. 1. - 15. 1.

1. - 2. ročník

3. - 9. ročník

18. 1. - 22. 1.

1. - 2. ročník

3. - 9. ročník

 

Dokumenty ke stažení
Informace MŠMT k výuce od 4. 1. 2021 Acrobat Reader
Protiepidemická opatření z pohledu školství (PES) Acrobat Reader
Směrnice k dodržování zásad při zhoršené epidemiologické situaci Acrobat Reader
Žádost o ošetřovné Acrobat Reader