Opatření ke covid-19

Organizace výuky od 14. 10. 2020

Od 14. 10. se distančně vzdělávají všechny třídy, a to do odvolání.

Distanční výuka probíhá prostřednictvím Google Classroom a on-line hodinÚčast žáků na on-line hodinách je povinná, neúčast se zapisuje do třídní knihy. Práci žáků hodnotíme váhou 1 a stupnicí 1 - 5.

Oběd mohou žáci odebrat po předchozím objednání formou jídla s sebou, přístup k jídelně je školním dvorem, denně od 11 do 13 hodin. 

Předem vyplněný formulář žádosti o ošetřovné potvrdíme prostřednictvím e-mailu zastupce@zsdrtinova.cz, formulář je níže, popř. na stránce MPSV.

Pronájmy pro veřejnost jsou pozastaveny do odvolání.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vytvořil preventivně informační materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí.

Hotline technická pomoc

Hlavní město ve spolupráci s pražskými domy dětí a mládeže reagovalo na rostoucí technické problémy, které mnohdy komplikují dálkové vzdělávání dětí. Vytvořilo webovou stránku www.pomocskolam.cz, prostřednictvím které mohou jak učitelé, tak i žáci nově požádat o technickou pomoc.

K dispozici jsou odborníci hned na několik komunikačních platforem – Google Classroom, MS Teams a Zoom. Ti jsou připraveni po telefonu, respektive prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře, popsaný problém s funkčním připojením do konferenčních videohovorů co nejrychleji vyřešit. Stačí zadat svůj požadavek na stránkách www.pomocskolam.cz.

Dokumenty ke stažení
Nouzový stav Acrobat Reader
Usnesení vlády Acrobat Reader
Acrobat Reader
Acrobat Reader

Mimořádné opatření MZ ČR

Acrobat Reader
Žádost o ošetřovné Acrobat Reader
Směrnice školy Acrobat Reader