On-line materiály k výuce

Landigo online procvičování a výuková videa z cizích jazyků
UčíTelka pořad České televize pro žáky 1. stupně vysílaný na programu ČT2
Bakaláři - Výukové zdroje materiály pro český jazyk, matematiku, chemii, fyziku a výchovu k občanství (vstup po přihlášení - záložka Výuka)
Oxford University Press materiály pro anglický jazyk
Online cvičení online procvičování z českého jazyka a matematiky pro 1. a 2. stupeň
Školákov online procvičování z českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy a anglického jazyka pro žáky 1. stupně
Škola s nadhledem online procvičování pro žáky 1. a 2. stupně
Fred Fraus online materiály pro žáky 1. a 2. stupně
Fraus odkaz pro bezplatnou aktivaci interaktivních učebnic Flexibooks - Fraus
Nová škola online interaktivní učebnice Nová škola (vstup po přihlášení přes program Media Creator na 30 dní zdarma)
Umíme česky online procvičování z českého jazyka spíše pro žáky 1. stupně
Umíme anglicky online procvičování z anglického jazyka
Umíme německy online procvičování z německého jazyka
Umíme matematiku online procvičování z matematiky spíše pro žáky 1. stupně
Matýskova matematika výuková videa pro matematiku 1. stupně
Včelka online procvičování čtení, anglického a španělského jazyka (vstup po přihlášení, a to i přes účet Bakaláři)
Moje čeština online procvičování z českého jazyka
Gramar.in
online procvičování v hravé formě z českého jazyka pro žáky 1. až 6. tříd
Matika.in online procvičování v hravé formě z matematiky pro žáky 1. až 9. tříd
Zlatka.in online procvičování v hravé formě z finanční gramotnosti pro žáky 1. až 9. tříd
Geograf.in online procvičování v hravé formě ze zeměpisu (geografie)
Khan Academy výuková videa pro matematiku, přírodopis, chemii aj. (dostupný v podobě mobilní aplikace)
Scio online testy z českého jazyka a matematiky - pro žáky 3. až 9. tříd
Isibalo výuková videa, testy aj. pro matematiku, fyziku a chemii
Nabla.cz výklad a pracovní listy z českého jazyka, matematiky, přírodopisu, fyziky a chemie spíše pro žáky 2. stupně
Prvky.com výklad určitých kapitol a interaktivní tabulka prvků
Drillandskill.cz online procvičování z českého, anglického a německého jazyka, matematiky
Jeden svět na školách filmy s výukovými materiály pro humanitně zaměřené obory (vstup po přihlášení zdarma)
Občankáři dva kurzy orientované na moderní dějiny a multikulturní výchovu
Moderní dějiny výklad událostí minulého století pro dějepis i občanskou výchovu
Ted přednášky na různá témata
Seduo videa kurzů cizích jazyků
Učebnice chemie interaktivní učebnice chemie pro žáky 8. ročníku
Hravouka

interaktivní encyklopedie (hravá prvouka) - program ke stažení (zdarma do 20. 3.)
iOS: http://itunes.apple.com/…/little-mouses-encycl…/id1438513473
Android: https://play.google.com/store/apps/details…
PC: https://circusatos.itch.io/littlemousesencyclopedia