Literárně-dramatický kroužek

KDY: pondělí 14 -15.30 hod.  

Literárně-dramatický kroužek budeme prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.

S dětmi, které divadlo baví, přirozeně navážeme na předmět dramatická výchova probíhající ve 3. a 4. třídách.

Cena: 750Kč, od 16.9. 2019, na účet školy 27-3487350267/0100, VS žáka, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení žáka + kód kroužku - 17 – platba do 23.9.2019

Přihláška: e-mailem na tulingerova.ivana@zsdrtinova.cz