Informace pro nové žáky ve šk. roce 2023/24

Informace pro rodiče a žáky, kteří ve školním roce 2023/24 nově nastupují na naši školu FZŠ Drtinova

Na toto probrané učivo se bude navazovat.

Německý jazyk: učebnice Beste Freunde

 • 5. ročník: po lekci 3 včetně (Beste Freunde 1) - pozdravy, barvy, dny v týdnu, měsíce, roční období, číslovky do 12, základní údaje o sobě, časování pravidelných sloves, otázky)
 • 6. ročník: po lekci 8 včetně (Beste Freunde 1)
 • 7. ročník: po lekci 13 včetně (Beste Freunde 2)
 • 8. ročník: po lekci 18 včetně (Beste Freunde 2 - celá)

Francouzský jazyk: učebnice Amis et compagnie

 • 5. ročník: Amis et compagnie 1: U 1-5
 • 7. ročník: Amis et compagnie 2: U 1-7
 • 8. ročník: Amis et compagnie 3: U 1

Španělský jazyk:

 • 5. ročník: Učebnice Pandilla 1, lekce 1-20.
 • Znalost učiva pro nově příchozí žáky do 6. ročníku není nutná, ale je výhodou. V 6. třídě se začíná s novou řadou učebnice.
 • 6. ročník: Učebnice Explora 1, lekce 1-5 (rodina, popis osob, profese, škola – pomůcky a předměty, jídlo a pití, číslovky do 100, barvy, tázací zájmena, časování sloves v přítomném čase, sloveso gustar)
 • 7. ročník: Učebnice Explora 1, lekce 5-8 (bydlení, město, lidské tělo – nemoci, denní rutina, volný čas, vyjádření času, nepravidelná a zvratná slovesa v přítomném čase)
 • 8. ročník: Učebnice Explora 2, lekce 1-5 (vyjádření pocitů a nálad, nakupování, životní styl, cestování, data, číslovky do miliónu, přímý předmět, minulý čas (pretérito perfecto), vyjádření blízké budoucnosti, stupňování přídavných jmen)