Balíček pomoci Pražanům

Na základě tzv. Balíčku pomoci Pražanům mají rodiče možnost žádat o prominutí plateb za některé služby, které škola poskytuje (družina, obědy apod.). Způsob podávání žádostí a jejich vyřizování je na webu Magistrátu hl. města Prahy. Žádosti se podávají k rukám ředitele školy.