Články

Jaro v 1. B

Březen češe slunci vlasy, první skřivan zazpívá si. Jásá petrklíč, zima už je pryč.

Karel IV. v 1. B

Začínáme se seznamovat s dějinami České země.