Články

Adaptační kurz v Dubé 9. A

Koncem září jsme jeli na třídenní adaptační kurz, abychom se naučili spolu lépe komunikovat.

Nadaní žáci

Google učebna určená pro nadané žáky.