Mgr. Kurylová Alena

Telefon: 257 327 427

Linka: 15

E-mail: kurylova.alena@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 2. B

Vyučované předměty

2. B - Anglický jazyk

2. B - Český jazyk

2. B - Hudební výchova

2. B - Matematika

2. B - Pracovní výchova

2. B - Prvouka

2. B - Tělesná výchova

2. B - Výtvarná výchova

6. A - Výchova k občanství

6. B - Výchova k občanství